Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / О. І. Ляшенко [та ін.] ; Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2013. — 160 с. : табл., рис.