Наука України у світовому інформаційному просторі

Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 16 / НАНУ ; гол. ред. Я. С. Яцків. — Київ : Академперіодика, 2019. — 130 с. : табл., рис.