Моделювання педагогічної творчості і майстерності

Пономарьов, О. С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності : метод. вказівки з вивч. теми з творчості в курсі “Моделювання професійної діяльності та освітньої підгот. фахівця” : для слухачів магістерської прогр. зі спец. “Педагогіка вищої школи” / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Мачулін Л. І., 2019. — ​88 с.