Методологія і організація наукового економічного дослідження

Гурова, К. Д. Методологія і організація наукового економічного дослідження : навч. посібник / К. Д. Гурова, В. І. Ганін. —​ 3-тє вид., перероб. —​ Харків : С. А. М., 2015. — ​284 с.