Менеджмент

Менеджмент : навч. посібник / Н. С. Краснокутська [та ін.] ; дар. Н. С. Краснокутська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 231 с.