Екстрене дистанційне навчання в Україні

Кухаренко, В. М. Екстрене дистанційне навчання в Україні : кол. монографія / В. М. Кухаренко, В. В. Бондаренко ; НТУ “ХПІ”, ХНАДУ. — Харків : Міська друкарня, 2020. — 409 с.