Довідник докторанта та аспіранта НТУ «ХПІ»

Степанова, І. І. Довідник докторанта та аспіранта НТУ «ХПІ» / І. І. Степанова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 40 с.