Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(2019)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства / відп. ред. Я. В. Тарароєв.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​123 с.