Виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи : метод. вказівки для студ., які навч. за напрямом підгот. 6.170202 “Охорона праці”, освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / М. І. Адаменко [та ін.] ; дар. Н. Г. Кучук ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. —​ Харків : ХНУ, 2014. — 40 с.