Образование. Наука. Педагогика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг

Смоловик, Р. Ф. Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг : монография / Р. Ф  Смоловик. — Харків : Смугаста типографія, 2015. — 312 с.


Концепція та програма якісного оновлення кадрового потенціалу Національного технічного університету

Товажнянський, Л. Л. Концепція та програма якісного оновлення кадрового потенціалу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на 2002-2010 роки / Л. Л. Товажнянський, А. П. Марченко, А. Ф. Шеховцов ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. — 92 с.


Науково-інформаційний вісник

Науково-інформаційний вісник. № 3(74) : травень-червень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2011. — 139 с.


Издательский бизнес изнутри

Верба, Т. М. Издательский бизнес изнутри : От рукописи к бестселлеру: пошаговое руководство по подготовке книги к печати, производству и продвижению : Профессиональные советы от издательства деловой литературы “Баланс Бизнес Букс” / Т. М. Верба. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2015. — 208 с.


Сучасні проблеми науки та освіти

Сучасні проблеми науки та освіти : 5 Міжнар. міждисциплінарна наук.-практ. конф., 30 квіт. 10 трав. 2004 р., м. Алушта : 350-річчю м. Харкова присвяч. / Харківський нац. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. Харків : [б. и.], 2004. — 270 с.


Вища технічна освіта України і Болонський процес

Вища технічна освіта України і Болонський процес : програма Всеукраїнської наради ректорів вищих техн. навч. закл., 17-18 берез. 2004 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 8 с.


Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти

Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. О. Г. Романовський ; заг. ред.: О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ” : Савчук О. О., 2014. — 324 с.


Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта

Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : програма ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,07-10 квітня 2010 р. : з нагоди 125 річчя НТУ "ХПІ", 60 річчя каф. організації виробництва та управління персоналом та 15 річниці заснування економічного факультету / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Таврійський нац. ун-т, Харківський соціально-екон. ін-т, Мішкольцький ун-т, Петрошанський ун-т, ВДТУ. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 64 с.


Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації

Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. : у 2 ч. —  Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 442 с.


Науково-інформаційний вісник

Науково-інформаційний вісник. № 1(67) : січень-лютий / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2010. — 176 с.


Харківський Гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ

Харківський Гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ ім. Верховної Ради України НТУ “ХПІ”. Факультет радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екології. 1994-2004 / дар. Г. І. Гринь ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, [2004]. — 11 с.


Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів

Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів (XII педагогічні читання) : прогр. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 трав.  2016р. / Нац. акад. пед. наук України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т інформац. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Ін-т вищої освіти НАПН України. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 27 с.


Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації

Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. : у 2 ч. - Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 410 с.


Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»

Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НТУ “ХПІ” : для науково-пед. працівників, які проводять заняття зі студ. — учасниками пед. експерименту щодо запровадження в НТУ “ХПІ” кредитно-модульної системи організації навч. процесу / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; упоряд.: Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 35 с.


Інформаційний вісник

Інформаційний вісник. № 4(65) : вересень-жовтень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2009. — 181 с.


Страницы