Образование. Наука. Педагогика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Методология научного познания

Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие / Г. И. Рузавин ; дар. В. Л. Кириленко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 287 с.


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Studiuj pod dobrą marką : Pasja dobrze wykształcona / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznaniu : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2015. — 50 S.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. Вип. 1, 2021

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”.  Вип. 1 : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів / гол. ред. С. І. Бухкало. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 95 с. 


Тренеру з питань європейської інтеграції

Тренеру з питань європейської інтеграції : навч. посібник / В. М. Кухаренко [и др.] ; заг. ред. В. М. Кухаренко ; НАДУ, НТУ “ХПІ”, Університет Лондон Метрополітан. — Київ : Міленіум, 2009. — 606 с.

 


Теоретические основы повышения качества высшего экономического образования в Украине

Теоретические основы повышения качества высшего экономического образования в Украине : монография / Г. М. Азаренкова [и др.] ; общ. ред., науч. ред. Ю. И. Лернер. — Харьков : Планета-Прінт, 2018. — 707 с. : табл., рис.


Створення інноваторів

Вагнер, Т. Створення інноваторів : як виховати молодь, яка змінить світ / Т. Вагнер ; дар. О. В. Одноволикова. — Київ : К.FUND, 2015. — 223 с.


Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки

Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : до 75-річчя утворення Харківської обл. / упоряд. В. В. Болгов. — К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2007. — Хто є хто на Харківщині, Вип. 3. — С. 138-139


XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 3

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 3. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 250 с.


W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia

W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia / Wyźsza Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Vysoka škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ; дар. С. М. Пазиніч ; наук. ред. Z. Nowakowski [et al.]. — Warszawa : Mega-Plast, 2011. — 332 с.


XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 2

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 2. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 234 с.


Perspektive Unternehmensberatung

Perspektive Unternehmensberatung : das Expertenbuch zum Einstieg / дар. А. В. Мартыненко. — München : E-fellows.net, 2008. — 279 S.


XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 1

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 236 с.


Jahrbuch

Jahrbuch, 2013 / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. — Magdeburg : [s. n.], [2013]. — 159 S. 


Страницы