Віртуальний капітал підприємства: проблеми і перспективи його використання

Горовий, Д. А. Віртуальний капітал підприємства: проблеми і перспективи його використання : монографія​ / Д. А. Горовий ; ХНАДУ. —​ Харків : ХНАДУ, 2013. — 280 с.