Управління рухом оборотного капіталу підприємства

Дороніна, М. С. Управління рухом оборотного капіталу підприємства : монографія / М. С. Дороніна, Л. С. Мартюшева, Д. А. Горовий ; ХНАДУ. —​ Харків : ХНАДУ, 2009. — 196 с.