Управління діловою репутацією торговельного підприємства

Краснокутська, Н. С. Управління діловою репутацією торговельного підприємства : монографія / Н. С. Краснокутська, О. А. Товма ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2016. — 198 с.