Управління аутсорсингом на промисловому підприємстві

Прохоренко, О. В. Управління аутсорсингом на промисловому підприємстві : монографія / О. В. Прохоренко, П. В. Брінь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 236 с.