Теорія міжнародної економічної політики

Філіпенко, А. С. Теорія міжнародної економічної політики : навч. посібник / А. С. Філіпенко. —​  Київ : Академвидав, 2013. — 216 с.