Сучасні технології в менеджменті підприємств та організацій

Матросов, О. Д. Сучасні технології в менеджменті підприємств та організацій : навч. посібник / О. Д. Матросов, В. О. Матросова, П. О. Доуртмес ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 92 с.