Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації

Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко [та ін.] ; заг. ред. О. В. Козьменко. —​ Суми : Університетська книга, 2011. — 386 с.