Ризик-менеджмент

Мороз, В. М. Ризик-менеджмент : навч. посібник / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Кондор, 2019. — 140 с.