Нормування праці і організація робочого місця

Нормування праці і організація робочого місця : навч. посібник / С. М. Погорєлов [та ін.] ; дар. С. М. Погорєлов ; ред. С. М. Погорєлов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 394 с.