Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання

Максименко, Я. А. Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання : навч. посібник / Я. А. Максименко ; дар. Я. А. Максименко ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 124 с.