Фінансовий облік. Частина 1

Позняковська, Н. М. Фінансовий облік : навч. посібник / Н. М. Позняковська, Ю. В. Довгалець. Ч. 1 / НУВГП. —​ Київ : Кондор, 2017. — 274 с.