Економіка зарубіжних країн

Економіка зарубіжних країн : підручник / С. В. Войтко [та ін.] ; НТУУ «КПІ». —​ Київ : КПІ, 2017. — 400 с.