Економічна теорія

Економічна теорія : навч. посібник / Л. М. Касьяненко [та ін.]. —​  Київ : Центр учбової літ., 2015. — 224 с.