Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Фінансовий облік у банках

Смерічевський, С. Ф. Фінансовий облік у банках : підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлєєва ; Донецький держ. ун-т управління. — Київ : Кондор, 2014. — 408 с.


Маркетинг туристичного бізнесу

Лук'янов, Володимир Олександрович. Маркетинг туристичного бізнесу : навч. посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; Ін-т економіки та управління. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Кондор, 2012. — 336 с.


Інноваційна політика

Дергачова, В. В. Інноваційна політика : навч. посібник / В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — Київ : Кондор, 2014. — 422 с.


Кредитування і контроль

Вовк, В. Я. Кредитування і контроль : навч. посібник / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. — Київ : Знання, 2008. — 464 с.


Сертифікація персоналу

Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посібник / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. — Київ : Ліра-К, 2012. — 316 с.


Економіка підприємства

Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посібник / Н. М. Яркіна ; Керченський держ. морський технолог. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2013. — 497 с.


Фінансовий аналіз

Тарасенко, Н. В. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. — Львів : Новий світ-2000, 2011. — 444 с.


Корпоративне управління

Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Донецький держ. ун-т управління. — Київ : Кондор, 2013. — 244 с.


Кадрове діловодство

Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник / Ю. І. Палеха. — 5-те вид., доп. — Київ : Ліра-К, 2011. — 476с.


Стандартизація продукції та послуг

Чурсіна, Л. А. Стандартизація продукції та послуг : навч. посібник / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. — Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. — 226 с.


Ринок праці

Чернявська, О. В. Ринок праці : навч. посібник / О. В. Чернявська ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 522 с.


Аудит

Лозовицький, С. П. Аудит : навч. посібник / С. П. Лозовицький ; Львівська комерційна акад. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 466 с.


Економіка підприємства

Калініченко, О. В. Економіка підприємства. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. — К. : Кондор, 2012. — 600 с.


Страницы