Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Наука и инновации. Путь к успеху

Мацевитый, Ю. М. Наука и инновации. Путь к успеху / Ю. М. Мацевитый, А. А. Тарелин ; ИПМаш НАНУ. — Киев : Академпериодика, 2015. — 192 с.


Мистецтво солодкого життя

Мистецтво солодкого життя : вікові традиції Харківської кондитерської упаковки : 115-й річниці заснування Кондитерської фабрики “Харків’янка” присвячується... / Харківський художній музей, Корпорація “Бісквіт-Шоколад” ; дар. А. А. Коваленко. — Харків : [б. и.], 2011. — 53 с.


Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України

Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; дар. А. П. Марченко ; НТУ. — Київ : НТУ , 2015. — 128 с.


Підприємницька освіта як ключ до успіху Ч. 8

Підприємницька освіта як ключ до успіху : навч.-метод. посібник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; ред.: І. І. Дідух, О. А. Галкіна, О. І. Савченко. Ч. 8 : Витрати виробництва, калькуляція та фінансування (для викладачів) / І. Г. Олійник ; дар. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 56 с.

 


Підприємницька освіта як ключ до успіху Ч. 1

Підприємницька освіта як ключ до успіху : навч.-метод. посібник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; ред.: І. І. Дідух, О. А. Галкіна, О. І. Савченко. Ч. 1 : Основи ринкової економіки, правові основи організації бізнесу та соціальна відповідальність (для студентів) / І. М. Рибаченко, Н. В. Сенкевич, О. Г. Василенко ; дар. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 168 с.

 

 


Підприємницька освіта як ключ до успіху. Ч. 5

Підприємницька освіта як ключ до успіху : навч.-метод. посібник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; ред.: І. І. Дідух, О. А. Галкіна, О. І. Савченко. Ч. 5 : Основи маркетингу (для студентів) / І. І. Дідух ; дар. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 100 с.


Підприємницька освіта як ключ до успіху. Ч. 4

Підприємницька освіта як ключ до успіху : навч.-метод. посібник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; ред.: І. І. Дідух, О. А. Галкіна, О. І. Савченко. Ч. 4 : Основи менеджменту (для викладачів) / О. І. Ігнатенко ; дар. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 80 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 863

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 863 : Логістика / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 303 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 858

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 858 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 195 с.


Історія економіки та економічної думки

Якобчук, В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. — Київ : Центр учбової літ., 2015. — 473 с.


Менеджмент

Тимохова, Г.  Б. Менеджмент : навч. посібник / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. — Київ : Кондор, 2017. — 344 с.


Вісник Запорізького національного університету №4(28)

Запорізький національний університет. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет.
Вип. 4(28) / гол. ред. А. В. Череп. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. — 154 с.


Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика

Паливода, О. М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Паливода. — Київ : Кондор, 2017. — 360 с.


Страницы