Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Ризик-менеджмент

Мороз, В. М. Ризик-менеджмент : навч. посібник / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Кондор, 2019. — 140 с.


Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : навч. посібник / Ю. В. Волинчук [та ін.] ; заг. ред.: Л. Л. Ковальська, І. В. Кривов’язюк​ ; ЛНТУ. —​ Київ : Кондор, 2018. — 620 с.


Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах

Яковлєв, А. І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах / А. І. Яковлєв ; дар.: А. І. Яковлєв, Є. І. Сокол. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 100 с.


Економіка підприємства

Економіка підприємства : конспект лекцій / О. О. Гаврись, М. О. Гаврись, Є. О. Опарій ; дар. О. О. Гаврись ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 74 с.


Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

Краснокутська, Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова ; дар. Н. С. Краснокутська ; ХДУХТ. —​ Харків : Іванченко І. С., 2014. — 144 с.


Економіка і фінанси підприємств

Краснокутська, Н. С. Економіка і фінанси підприємств : навч. посібник : у 2 ч. / Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, А. В. Попова. Ч. 1 : Економічні засади функціонування та розвитку підприємства. —​ Харків : Іванченко І. С., 2016. — 152 с.


Бухгалтерський облік

Рета, М. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / М. В. Рета, О. І. Линник, Н. Б. Токар ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 252 с.


Облік та аудит

Облік та аудит : конспект лекцій / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. О. Гаврись ; уклад.: М. О. Гаврись, О. О. Гаврись. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 73 с.


Joint Venture

Joint Venture : Lectures for students of speciality 6.050206 “International Economy Management” and 6.050201 “Management of Organization” / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. С. Другова. — Kharkiv : NTU “KPI”, 2018. — 55 p.


Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання

Максименко, Я. А. Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання : навч. посібник / Я. А. Максименко ; дар. Я. А. Максименко ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 124 с.


Економічні системи

Башнянин, Г. І. Економічні системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання / Г. І. Башнянин. —​  Львів : Ліга-Прес, 2017. — 830 с.


Економічні ринкові системи

Башнянин, Г. І. Економічні ринкові системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. —​  Львів : Ліга-Прес, 2018. — 404 с.


Управління проектами

Управління проектами : конспект лекцій для студ. спец. 073 “Менеджмент”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. С. Другова ; уклад.: О. С. Другова [та ін.]. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 187 с.


Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов

Яковлев, А. И. Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов : монография​ / А. И. Яковлев, П. Г. Перерва, Н. Х. Х. Махир. —​  Харьков : Точка, 2018. — 212 с.


Економічна теорія

Економічна теорія : навч. посібник / Л. М. Касьяненко [та ін.]. —​  Київ : Центр учбової літ., 2015. — 224 с.


Страницы