Інтелектуальний бізнес

Тимохова, Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посібник / Г. Б. Тимохова ; НУА. —​ Київ : Кондор, 2018. — 316 с.