Управлінський облік

Управлінський облік : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; уклад. М. В. Рета. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — ​114 с.