Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі

Чорна, М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / М. В. Чорна ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2010. — 426 с. : табл., рис.