Управління змінами

Буднік, М. М. Управління змінами : підручник / М. М. Буднік, Н. М. Курилова ; ХТЕІ КНТЕУ. — Київ : Кондор, 2017. — 226 с. : рис., табл.