Стратегічне управління

Краснокутська, Н. С. Стратегічне управління : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, І. А. Кабанець ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 460 с.