Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Дунська, А. Р. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : монографія / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Кондор, 2018. — 232 с.