Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі

Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.] ; дар. О. С. Маковоз ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2011. — 228 с.