Міжнародні стандарти банківської справи

Шелудько, С. А. Міжнародні стандарти банківської справи : навч. посібник / С. А. Шелудько ; ОНЕУ. — Київ : Кондор, 2020. — 260 с.