Міжнародні організації

Стройко, Т. В. Міжнародні організації : навч. посібник / Т. В. Стройко ; МНУ. — Київ : Кондор, 2018. — 250 с.