Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. — Ч. 2, Т. 1 / І. М. Посохов [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; БЕМ НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченка І. С., 2019. — ​760 с.