Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 26 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 156 с.