Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 30 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — ​128 с.