Економіка торгівлі

Економіка торгівлі : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. — Харків : Світ книг, 2015. — 473 с.