Економіка підприємства

Економіка підприємства : навч. посібник / О. М. Бандурка [та ін.] ; дар. О. С. Маковоз ; ХНУВС. — Харків : ХНУВС, 2017. — 192 с.