Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі

Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі : колективна монографія / НТУ “ХПІ” ; дар. В. О. Александрова ; ред.: Н. В. Якименко-Терещенко, Є. М. Строков. -—​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. -— 100 с.