Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 899

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. І. Б. Олексів. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 139 с.