Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс

Міжнародні економічні відносини : бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. - Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Безпека туризму

Чорненька, Н. В. Безпека туризму : навч. посібник / Н. В. Чорненька ; НУ “ЛП”. — Київ : Кондор, 2019. — 188 с.


Економіка енергетики

Економіка енергетики : підручник / Є. Г. Скловська [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Каравела, 2019. — 492 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Світ книг, 2020. — 312 с. : табл., рис.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова ; ХДУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2007. — 272 с. : табл., рис.


Економіка у європейській інтеграції

Зеленко, В. А. Економіка у європейській інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин ; дар. С. К. Шелковий ; НУ “ЛП”. — Львів : ЛНУ, 2019. — 464 с.


Економіка підприємства

Економіка підприємства : навч. посібник / О. М. Бандурка [та ін.] ; дар. О. С. Маковоз ; ХНУВС. — Харків : ХНУВС, 2017. — 192 с.


Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. — Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Управление репутацией в бизнесе

Деревянко, Е. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко ; дар. Е. Деревянко. — Нордерштедт : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. — 326 с. : ил. 


Ціноутворення: теорія та практикум

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 373 с.


Управління змінами

Буднік, М. М. Управління змінами : підручник / М. М. Буднік, Н. М. Курилова ; ХТЕІ КНТЕУ. — Київ : Кондор, 2017. — 226 с. : рис., табл. 


Ціноутворення

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: збірник тестових та розрахункових завдань : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — 288 с.


Соціально-економічний розвиток регіону

Музиченко-Козловська, О. В. Соціально-економічний розвиток регіону : підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 192 с.


Економіка торгівлі

Економіка торгівлі : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. — Харків : Світ книг, 2015. — 473 с.


Страницы