Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій

Стефік, М. Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій = Breakthrough / М. Стефік, Б. Стефік ; дар. В. Л. Кириленко ; пер. з англ.: Д. Конарєва, Л. Савицька ; заг. ред. Л. Савицька. — Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2005. — 305 с.


Організація виробництва

Організація виробництва : підручник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 436 с. : табл., рис.


Вступ до спеціальності «Маркетинг»

Ілляшенко, С. М. Вступ до спеціальності «Маркетинг» : навч. посібник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Д. В. Райко. — Суми : Триторія, 2020. — 124 с.


Охорона праці. Практикум

Войналович, О. В. Охорона праці. Практикум = Occupational Safety and Health. Practical : англійською мовою / О. В. Войналович, С. М. Голопура ; НУБіП. — Київ : Центр навч. літ., 2020. — 448 с. : рис.


Supply and Demand in the labor market: Personnel Development‚ Organizational-Behavioral Aspect‚ Forecasting

Supply and Demand in the labor market: Personnel Development‚ Organizational-Behavioral Aspect‚ Forecasting = Попит і пропозиція на ринку праці: прогнозування, розвиток персоналу, організаційно-поведінковий аспект : monograph / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. І. Савченко ; ed. O. Savchenko. — Kharkiv : NTU "KhPI", 2016. — 136 p. : fig., tables.


Innovative Entrepreneurship

Innovative Entrepreneurship : textbook / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. І. Савченко ; ed. O. Savchenko. — Kharkiv : NTU "KhPI", 2016. — 20 p. : fig., tables.

 


Конспект лекцій з курсу “Аудит”

Конспект лекцій з курсу “Аудит” : для студ. денної і заоч. форм навч. екон. спец. / НТУ “ХПІ” ; уклад : Н. Ю. Мардус, О. О. Фальченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 130 с. 


Корпоративне управління

Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; ДонДУУ. — Київ : Кондор, 2018. — 244 с.


Теорія та методологія забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства

Коптєва, Г. М. Теорія та методологія забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства : монографія / Г. М. Коптєва. — Харків : Іванченка І. С., 2020. — 256 с. : табл., рис.


Феномен денег

Волошин, В. С. Феномен денег : монография / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. — Киев : Освита Украины, 2018. — 462 с.


Безпека праці в професійній діяльності

Безпека праці в професійній діяльності : навч. посібник. Ч. II : Забезпечення техногенної безпеки та безпечних умов прац / О. Г. Янчик [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 316 с. : табл., рис. 


Страницы