Экономика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Системи управляння якістю

Кузьміна, Т. О. Системи управляння якістю : навч. посібник / Т. О. Кузьміна, В. В. Євтушенко. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 500 с. : табл., рис.


Облік і аудит у страхових організаціях

Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посібник / В. С. Лень, О. О. Сидоренко ; ред. В. С. Лень ; ЧНТУ. — 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Каравела, 2018. — 460 с. : табл., рис. 


Міжнародний бізнес

Карасьова, Н. А. Міжнародний бізнес: практикум / Н. А. Карасьова. — Київ : Ліра-К, 2020. — 74 с. : табл., рис.


Моделирование и анализ структур организационных систем

Коваленко, И. И. Моделирование и анализ структур организационных систем : посвящ. 95-летию Национального ун-та кораблестроения имени адмирала Макарова : учеб. пособие / И. И. Коваленко, С. К. Чернов ; НУК. — Николаев : Издатель Торубара В. В., 2015. — 124 с. : табл., рис.


Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій

Дорошук, Г. А. Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій : монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова ; ОНПУ. — Одеса : Освіта України, 2021. — 207 с. : табл., рис.


Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку

Говорушко, Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко ; НУХТ. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 168 с.


Економічна теорія

Економічна теорія : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар.: С. І. Архієреєв [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченка І. С., 2020. — 229 с. : табл., рис.


​Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи

Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; дар. В. Й. Жежуха ; НУ “ЛП”. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. — 216 с. : табл., рис. 


Теплозабезпечення населених пунктів. Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент

Теплозабезпечення населених пунктів. Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент : монографія / Б. І. Басок [та ін.] ; ІТТФ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 242 с. : табл., рис. — (Проєкт “Наукова книга”). 


Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем

Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем : монографія / Є. М. Шапран [та ін.] ; дар.: Є. М. Шапран [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 168 с.


Best Policy Practices for Promoting Energy Efficiency

Best Policy Practices for Promoting Energy Efficiency : A Structured Framework of Best Practices in Policies to Promote Energy Efficiency for Climate Change Mitigation and Sustainable Development / UNECE ; дар. А. В. Бойко. — New York ; Geneva : United Nations, 2015. — 61 p.


Експертиза з охорони праці

Експертиза з охорони праці : конспект лекцій / В. Ф. Райко [та ін.] ; дар. Є. О. Семенов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с. : табл., рис.


Экономическая теория

Экономическая теория : учеб.-метод. указ. для иностр. студ. по спец. “Экономика”, “Учет и налогообложение”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность” / НТУ “ХПИ” ; дар.: С. И. Архиереев [и др.] ; сост.: С. И. Архиереев [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 71 с. : табл., рис.


Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій

Стефік, М. Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій = Breakthrough / М. Стефік, Б. Стефік ; дар. В. Л. Кириленко ; пер. з англ.: Д. Конарєва, Л. Савицька ; заг. ред. Л. Савицька. — Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2005. — 305 с.


Організація виробництва

Організація виробництва : підручник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 436 с. : табл., рис.


Вступ до спеціальності «Маркетинг»

Ілляшенко, С. М. Вступ до спеціальності «Маркетинг» : навч. посібник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Д. В. Райко. — Суми : Триторія, 2020. — 124 с.


Страницы