Екологія у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Екологія у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів : навч. посібник / В. П. Шапорев [та ін.] ; дар. Т. С. Бондаренко ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Технологічний центр, 2018. — 180 с.