Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності

Омаров, А. Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект : монографія /  А. Е. Омаров ; [наук. ред. О. І. Крюкова]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 288 с.