Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів

Степанчук, А. М. Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів : навч. посібник / А. М. Степанчук ; НТУУ “КПІ”. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 336 с.