Матеріали для напилювання покриттів

Степанчук, А. М. Матеріали для напилювання покриттів : навч. посібник / А. М. Степанчук ; НТУУ “КПІ”. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 236 с.