Інноваційні технології харчових виробництв

Інноваційні технології харчових виробництв : монографія / В. А. Піддубний [та ін.] ; ред. В. А. Піддубний ; НУХТ, КНТЕУ.  Київ : Кондор, 2017. — 374 с.