Хімія p-елементів

Ледовських, В. М. Хімія p‑елементів : навч. посібник / В. М. Ледовських ; НАУ. —​ 2-ге вид., доп. і перероб. —​ Київ : НАУ, 2017. — 548 с.