Фізико-хімічні основи технологій харчових виробництв

Ростовський, В. С. Фізико-хімічні основи технологій харчових виробництв : підручник​ / В. С. Ростовський ; ПУСКУ. —​ Київ : Кондор, 2017. — 468 с.